Hər ömür bir tamaşa

Hər ömür bir tamaşa

XX yüzillikdə Şərqdə ilk dəfə bir Cümhuriyyət yarandı və tez də söndü. Yüzilliyin sonunda isə yenidən mərd oğullarımız Şərqin - Qərbin qapısında gələcəyi olan müstəqil Azərbaycanı qurdular ki, keçmişimizi, tariximizi və mesenatlarımızın taleyini öyrənməklə daha böyük uğurlar əldə edə bilək.