AĞA MUSA NAĞIYEV

Tarix ölməzdir, tarix təkrar olunur

Düşündüm ki, etdiklərimi- az bilib, amma çox gördüyüm işləri, babam -Ağa Musa və atam Fərəc Nağıyevlərin  talelərini araşdırmaqla zərif çiyinlərimdə daşıdığım yükün ağırlığından deyil, bu ağırlığın altında əzilmədiyimi və əməllərimdən həzz aldığımı sizlərə çatdırmasam, böyük səhvə yol vermiş olaram.Bunları qarşıma məqsəd qoyub, yazdım. Etdiklərimə rəğmən şöhrət qazanmışam. Artıq  sadəcə Dilarə deyiləm. Dilarə Ağamusa deyərək, mənə müraciət edirlər. Qeyrətli - cəfakeş nəvə, dəyərli övlad, zəhmətkeş - aslan ürəkli qadın, əjdaha - aslan bibi... titullarını qazandım bu illərdə. Ağa Musanın Bakıya və eləcə də Qaraşəhərə Şollar suyunun çəkilişində küllü miqdarda vəsait ayırması  ucaltdığı 98 binaları və həyata keçirdiyi saysız-hesabsız xeyirxah əməllərilə heç zaman unudulmayacaq.

Haqqında

Bakıda 98 bina tikən şəxsiyyət

Musa Nağıyev xatirəsinə yazılmış kitablar

Nurlu əməllərin işığında

Mənəviyyat carçısı

A.M. Nağıyev - Xeyriyyəçiliyinin Türkiyə Səhifələri ( Part 1)

A.M. Nağıyev - Xeyriyyəçiliyinin Türkiyə Səhifələri ( Part 2)